Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği

Giriş
                                                                              REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ
 
 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği olarak amacımız okulumuzda eğitim gören öğrencilerin ve diğer çalışanlarımızın sorunlarının ve ihtiyaçlarının sağlıklı tespit edilebilmesini, çalışma ortamının bireyin psikolojik ve sosyal yönü üzerindeki etkilerinin araştırılmasını, mesleki ve sosyal hayata uyumlarının arttırılmasını sağlamaktır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin görev ve sorumlulukları;
1. Mesleki ve psikososyal sorunları bulunan personeli/öğrenciyi veya birinci dereceden yakınlarını dinlemek, çözüm önerilerinde bulunmak ve gerekirse personelin birim amirinden bilgi edinmek veya yapılacak işlemler hakkında bilgi vermek,
2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine başvuran ya da sevk edilen personel/öğrenciye bireysel veya grupla psikolojik danışma faaliyetlerinde bulunmak,
3. Psikolojik danışma faaliyetleri içerisinde ihtiyaç duyulduğunda emniyet hekimliği ve personelin/öğrencinin problemlerinin çözümünde yardımcı olacak ilgili kurum içi ve kurum dışı, kişi ve birimlerle koordineli bir şekilde çalışmak,
4. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine gönderilen personelden/öğrenciden sorun alanı sorumluluk sınırlarını aşabileceği değerlendirilenlerden hekim muayenesine ihtiyacı olduğu kanaatine varılanları, tıbbi değerlendirme için emniyet hekimliğine gönderilmesini birim amirine önermek,
5. Personele/öğrenciye uygulanan test, ölçek ve anketlerin sonuçlarını değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,
6. Birime yeni atanan personelin/öğrencinin bilgilendirilmesi amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin faaliyetlerini içeren broşür, kitapçık vb. yayımlamak, kurum içerisinde sağlıklı psikolojik ortam oluşturmaya yönelik eğitici konferanslar planlamak,
7. Danışma sürecine alınan personelden/öğrenciden gerekli görülenleri birim içerisinde takip ve kontrol etmek için ilgili birim amiri ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışmak,
8. Hastanelerin psikiyatri servisine sevk edilenlerle ilgili olarak rehabilitasyon sürecinde hekim ve birim amiri ile işbirliği yaparak personelin/öğrencinin uyum sürecine katkı sağlamak,
9. Personel/öğrenciye hastanede yapılan işlemler ile ilgili evrakları personel/öğrencinin bilgi dosyasında muhafaza etmek,
10. Psikolog veya psikolojik danışman bulunmayan birimlerde İl Sağlık Müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlükleri Rehberlik Araştırma Merkezleri veya Üniversiteler gibi psikolojik danışma hizmeti alabilecekleri kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli girişimlerde bulunarak, haftanın belli günlerinde psikolojik danışma hizmeti verebilecek personelin görevlendirilmesini sağlamak,
11. Görüşmeye gelen personele/öğrenciye Kişisel Bilgi Formu’nu uygulamak,
12. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Faaliyet Sonuç Raporunu her yılın ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında hazırlamak ve bu raporu düzenli olarak Personel Dairesi Başkanlığına göndermek,
13. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Yıllık Faaliyet Takvimini hazırlamak ve düzenli olarak her yılın ocak ayının ilk haftası Personel Dairesi Başkanlığına göndermek, bu faaliyet takviminde belirlenen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği hizmetlerini yürütmek,
14. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği faaliyetleri hakkında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kuruluna bilgi vermek ve bu konuda kurula danışmanlık yapmak,
15. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği hizmetlerine yönelik Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulu Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • Kurumsal e-Posta
 • Polis Akademisi
 • e-Devlet Hizmetleri
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • PolSan
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü