Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Eğitim Şube Müdürlüğü

Giriş
                                                         EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ VE AMACI
Eğitim Şube Müdürlüğünde yürütülen faaliyetler, öğrencilerin sadece ders geçmelerine değil, öğrendiklerini meslek hayatında kullanabilme alışkanlığının oluşturulmasına yöneliktir. Öğrencilerin, derslerde başarılı olmasalar dahi sınıf geçilerek mezun olacakları ön yargısını kafalarından silmek konusunda öğretim elemanları tarafından ortak tavır sergilenmektedir. Öğrenciler arasında çok yaygın olan “kadroda bu ders bana lazım olamaz” mantığı kırılmaya çalışılarak derslerin önemi gerekçeleriyle birlikte öğrencilere anlatılarak teşkilatımıza her yönden yetişmiş eleman kazandırmaktır.Eğitim programımızda bu amaçlara yönelik olarak hazırlanmış olup, sınavlarda ölçme ve değerlendirme tekniğine uygun sorular hazırlanmakta, dersler kitaba bağlı olarak değil yardımcı kaynaklardan faydalanılarak öğrencilere sunulmakta, AB süreci içerisinde değiştirilen yasalar çerçevesinde öğretim görevliler tarafından dersler güncellenerek verilmekte, eğitimin başarıya ulaştırılabilmesi için öğretim öğrenme ağırlıklı verilmektedir.Öğrencilerin kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade etmelerinde sıkıntılar gözlemlendiğinden bu konuda çalışmalar yaptırılmaktadır. Ders anlatımları sadece işitsel değil görsel olarak da yapılmaktadır.

Öğrencilerin mesleğe en iyi koşullarda hazırlanmaları amacıyla eğitim öğretim yılının sonuna doğru ilk yardım ve sivil savunma kursları verilmesi planlanmaktadır.• İdari Büro Amirliği;Şube Müdürlüğüne bağlı büro amirliklerinin çalışmalarını takip ve koordine etmek, gelen-giden evrakları kayıt altına alarak gerekli yazışmalarını yapmak ve dosyalayıp muhafaza etmek, brifing ve istatistiki bilgileri hazırlayarak güncelleştirilmesini sağlamakla görevlidir.• Plan-Program ve Uygulama Büro Amirliği;Polis Akademisi Başkanlığınca her yıl gelen Akademik Takvime göre öğrencilerin; haftalık ders programını, günlük zaman çizelgelerini, öğretim elemanlarının derslere devam çizelgesini, sınıf defterlerini hazırlamak, öğretim elemanlarının ders yüklerini İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü’ne bildirmekle görevlidir.• Sınav Değerlendirme ve Soru Bankası Büro Amirliği;Polis Meslek Yüksek Okullarına alınacak öğrenciler ile ilgili duyuruları yapmak, öğrenci adaylığına başvuruların ve sınavların sağlıklı yürütülmesini sağlamak, yapılan sınav sonucunda başarılı olan adayların dosyalarının, planladıkları Yüksek Okullara göndermek, öğrencilerin ara, yarı yıl, yıl sonu, bütünleme, ek bütünleme, mazeret sınavı programını hazırlamak, sınavların program dahilinde yapılmasını sağlamak, sınavlardan sonra her dersin sınav not cetvellerini hazırlamak, sınıf geçme defterlerini işlemek, dereceye giren öğrencileri tespit etmek, sınavlara ilişkin istatistiği bilgileri ve grafikleri çıkarmakla görevlidir.• Öğrenci Özlük İşleri Büro Amirliği;Polis Meslek Yüksek Okuluna atanan öğrencilerin geçici kayıtlarını yapmak, sağlık kurulu raporu aldırmak üzere hastaneye sevk etmek, aldırılan sağlık kurulu raporlarını incelemek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na göndermek, tahkikatlarını yaptırmak, tahkikatı olumlu olarak sonuçlanan ve olumlu sağlık kurulu raporu alanların kesin kayıtlarına yapmak, evlenmek için müracaatta bulunan öğrencilerin evlilik tahkikatlarının yazışmalarını yapmak, izin ve istirahat işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak, mezuniyet ilişik kesme yazılarını yazarak öğrencilerin evraklarını atandıkları yerlere göndermek, mezun olan öğrencilerin isim listesini sicil numaraları ile birlikte Polis Akademisi Başkanlığına bildirmekle görevlidir.• Kütüphane Büro Amirliği;Öğrenci ve personelin kültür düzeyinin yükseltilmesine yardımcı olmak, mevcut kitapların muhafazasını sağlamakla görevlidir.• Bilgi İşlem Büro Amirliği;Yüksek Okulun brifingini diğer birimlerden alacağı bilgiler doğrultusunda hazırlamak ve her ay bunu güncellemek, Yüksek Okulu tanıtıcı kaset veya CD’leri hazırlamak, bilgisayar ve yazıcıların periyodik bakımlarını yapmak, Yüksek Okulun tanıtılması amacıyla bir web sayfası hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamakla görevlidir.
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • Kurumsal e-Posta
 • Polis Akademisi
 • e-Devlet Hizmetleri
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • PolSan
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü